Geschiedenis IJsbaan Haarlem
Op initiatief van de locale ijsclubs is in 1968 de Stichting Kunstijsbaan Kennemerland opgericht. Na een inzamelingsactie onder de bewoners van Zuid-Kennemerland is in 1977 met financiële steun van provincie en de gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort de kunstijsbaan op het terrein van de natuurijsbaan in gebruik genomen.

Helaas werden in de eerste twee jaren verzakkingen geconstateerd, die er toe hebben geleid dat de baan moest worden gesloten. Na een jarenlange door de stichting gevoerde arbitrageprocedure is de stichting een aanzienlijke schadevergoeding toegekend, die het perspectief bood voor de aanleg van een nieuwe baan. Met steun van de gemeenten en de provincie kon de baan in 1983 worden heropend.

De accommodatie bestond toen uit een 400-meter baan met verlichting en een aansluitende kleine instructiebaan.
Behalve de technische ruimten waren de overige accommodaties zoals kleedkamers, kantoorruimte, kantine en schaatswinkel ondergebracht in houten barakken. In 1992 is het overleg met de gemeente Haarlem begonnen met het maken van plannen om de houten opstallen door een stenen nieuwbouw te vervangen. De nieuwbouw is in mei 1998 gestart en in 1999 opgeleverd.

Upgrading
In 2000 is begonnen met het uitwerken van plannen voor upgrading van het complex. De plannen bestonden uit het aanleggen van een ijsvloer op het middenterrein ter vervanging van de bestaande krabbelbaan en gelijktijdig de gehele infrastructuur te renoveren wat na 25 jaar hard nodig was. Ook werden plannen uitgewerkt voor een overkapping. Met financiële steun van de gemeente Haarlem en de Provincie Noord-Holland is de ijsvloer op het middenterrein en de renovatie van de infrastructuur gerealiseerd. Tevens is een voetgangerstunnel onder de 400m baan door – voor een veilige toegang tot het middenterrein – gemaakt. De (ring) overkapping is in de zomer van 2006 gebouwd.

Geschiedenis IJsbaan Haarlem. Het middenterrein van de ijsbaan, officieel de 30x60meterbaan geheten is in de zomer van 2016 overdekt met een tentconstructie.

Recente verbeteringen
In de zomer van 2016 is het middenterrein (de zogeheten 30x60meterbaan) voorzien van een tentoverkapping. De machinekamer van de ijsbaan is in de zomer van 2018 voorzien van nieuwe compressoren. Deze zijn efficiënter en energiezuiniger dan de oude compressoren. Gelijktijdig zijn belangrijke delen van het metalen leidingen/buizenstelsel vervangen. In de zomer van 2022 zijn 1700 zonnepanelen op het dak geplaatst.

Sportieve en recreatieve functie:
De kunstijsbaan biedt tijdens de winterperiode zowel mogelijkheden voor sportbeoefening als voor sportieve recreatie.

Sociale functie:
De sociale functie van een ijsbaan is ondanks de moeilijke kwantificering hiervan, onmiskenbaar. De kunstijsbanen vervullen in de eerste plaats een belangrijke sociale functie als ontmoetingsplaats voor de jeugd. Daarnaast worden nog functies vervuld in het kader van het op sociaal-maatschappelijke overwegingen gebaseerd sportbeleid. Zo bieden kunstijsbanen mogelijkheden voor “sport overdag” en schaatslessen aan diverse doelgroepen. Tevens kan worden gesteld dat de sociale integratie wordt gediend. Het schaatsen is één van de weinige sporten, waarbij maatschappelijke rangen en standen geen rol lijken te spelen