Je dient over een geldig toegangsbewijs voor de IJsbaan Haarlem te beschikken wanneer je gebruik maakt van het ijs of het ijs betreedt om bijvoorbeeld jouw kinderen te begeleiden bij hun eerste slagen op het ijs. Je hebt geen entreebewijs nodig indien je geen gebruik maakt van het ijs én het ijs ook niet betreedt.

Er bestaan de volgende entreebewijzen (rechten en voorwaarden):

1. Toegangskaartjes (ook wel entreekaartjes of dagkaartjes genoemd)

1.1 Een toegangskaartje geeft je het recht om gebruik te mogen maken van het ijs op de IJsbaan Haarlem gedurende de openingstijden voor het publiek. De openingsuren voor het publiek (vrij schaatsen) staan vermeld op website.
1.2 Eén toegangskaartje geeft éénmaal toegang tot de ijsbaan aan één persoon.
1.3 Toegangskaartjes zijn niet persoonsgebonden.
1.4 Er zijn toegangkaarten voor de schaatsers t/m 15 jaar en toegangskaarten schaatsers van 16 jaar en ouder).
1.5 Bij de kassabalie en online kunnen gelijktijdig meerdere toegangskaartjes gekocht worden. Deze kaartjes moeten bij toegang tot de ijsbaan gescand worden door 1) de medewerker van de kassabalie, 2) de ‘scanner’ van de toegangshekjes (tourniquets) in de hal van de ijsbaan.
1.6 Ongebruikte (niet-gescande) toegangskaartjes met een starttijd en een datum (starttijd) zijn alleen geldig op de dag en het tijdstip zoals op de ticket vermeld staat. Deze tickets geven geen recht op restitutie bij no-show.
1.7 Dagkaartjes zonder starttijd (tijdslot) en zonder datum zijn geldig gedurende het gehele schaatsseizoen waarin de toegangskaartjes zijn aangeschaft.
1.8 Ongebruikte (niet-scande) toegangskaartjes worden niet teruggenomen door de IJsbaan Haarlem.
1.9 Er bestaat geen recht op retour/compensatie van de aanschafprijs van aangeschafte toegangskaartjes om willekeurig welke reden, als de gebruiker besluit na het betreden van de ijsbaan zijn bezoek aan de ijsbaan te beëindigen c.q. af te breken.
2.0 Toegangskaartjes geven toegang tot zowel het ijs van de 400meterbaan, als de 30x60meterbaan. Eveneens kan gebruik gemaakt worden van de kleedkamers, toiletten, en andere bezoekersfaciliteiten op de IJsbaan Haarlem.      

2. Tienrittenkaarten


2.1 Een tienrittenkaart geeft je het recht om gebruik te mogen maken van het ijs op de IJsbaan Haarlem gedurende de openingstijden voor het publiek. De openingsuren voor het publiek (vrij schaatsen) staan vermeld op website.
2.2 Een tienrittenkaart biedt circa 10% korting op de reguliere prijs. Tienrittenkaarten zijn opgenomen in de administratie van de winkel/balie van de IJsbaan Haarlem. Bij de eerste aankoop van een tienrittenkaart, dien je – éénmalig – een magneetkaart aan te schaffen. Deze magneetkaart kost € 6,00. Bezit je reeds een magneetkaart, dan kan de tienrittenkaart daaraan gekoppeld worden en worden de ritten op deze kaart ‘bijgeschreven.’
2.3 Er zijn tienrittenkaarten bestemd voor de jeugd (t/m 15 jaar), en tienrittenkaarten voor personen ouder dan 15 jaar.
2.4 Ongebruikte ritten van een tienrittenkaarten blijven vijf jaar geldig vanaf de datum van aankoop.
2.5 Tienrittenkaarten zijn niet-persoonsgebonden en kunnen gebruikt worden door meerdere personen c.q. om meerdere personen toegang te geven tot de ijsbaan.
2.6 Er bestaat geen recht op restitutie van een tienrittenkaart. Er zijn voldoende mogelijkheden om te komen schaatsen aangezien de tienrittenkaart niet persoonsgebonden is én vijf jaar geldig blijft. Dit geldt ook voor de magneetpassen waarop de tienrittenkaarten zijn ‘bijgeschreven’. U kunt en mag de pas met de (resterende) ‘ritten’ ook aan een andere persoon geven of verkopen.
2.7 Bij verlies van een magneetpas is het belangrijk de kassabalie van de IJsbaan hiervan in kennis te stellen. De medewerkers van de kassabalie kan de kaart dan blokkeren. Na verlies van de kaart, kunnen niet-gebruikte ‘ritten’ – zonder kosten – worden bijgeschreven op een nieuwe magneetkaart. Een nieuwe magneetkaart kost € 6,00.
2.8 Tienrittenkaarten jeugd (tot en met 15 jaar) kunnen omgeruild worden voor tienrittenkaarten bestemd volwassen (ouder dan 15 jaar). Wel dient het verschil tussen de prijs van een tienrittenkaart jeugd en die voor personen ouder dan 15 jaar te worden vergoed. Dit geldt niet alleen voor volledig ongebruikte rittenkaarten, maar ook voor gedeeltelijk gebruikte rittenkaarten.
2.9 Tienrittenkaarten voor volwassen (15 jaar en ouder) kunnen niet omgewisseld worden voor tienrittenkaarten voor de jeugd. Jeugd tot en met 15 jaar mag wel de kaart voor volwassenen (16 jaar en ouder) gebruiken als toegangskaart voor de ijsbaan.


3. Abonnementen

3.1 Algemeen: een abonnement van de IJsbaan Haarlem geeft recht op toegang tot alle publieke openingstijden van de ijsbaan. Er zijn abonnementen voor de jeugd t/m 15 jaar) en abonnementen voor personen boven 15 jaar gedurende het schaatsseizoen waarvoor de kaart is gekocht.
3.2 Abonnementen worden bijgeschreven op een magneetkaart. Heb je nog geen magneetkaart, dan kun je die voor € 6,00 aanschaffen.
3.3 Abonnementen zijn persoonsgebonden en op naam gesteld. De kaart mag alleen gebruikt worden door degene op wiens naam de kaart staat c.q. is uitgegeven.
3.4 De IJsbaan Haarlem geeft de abonnementhouder het recht op restitutie van een deel van het aanschafbedrag als er op de IJsbaan Haarlem door technische storingen/mankementen/schade aan de machines of het gebouwencomplex, of als gevolg van weersomstandigheden, dan wel als gevolg van overheidsmaatregelen, minder dan 25 weken gebruik gemaakt kan worden van het abonnement. Het restitutiebedrag is gebaseerd op de procentuele verhouding tussen 24 weken en het aantal weken dat er niet geschaatst kon worden. De restitutie bedraagt dan dit percentage (gemeten in weken) dat niet geschaatst kon worden. In alle andere gevallen dat er minder dan 25 weken geschaatst kan worden en waarvoor de ijsbaan niet verantwoordelijk is, waaronder oorlog of terrorisme, bestaat geen recht op compensatie.
3.5 Als er geen gebruik (meer) van het abonnement wordt gemaakt door de degene op wiens naam het abonnement staat, bestaat geen recht op restitutie. Verkochte abonnementen worden niet teruggenomen (behoudens hetgeen vermeld staat in artikel 3.6)
3.6 Na aanschaf van het abonnement heeft degene die het abonnement heeft aangeschaft, c.q. degene op wiens naam het abonnement staat tot 15 dagen na aankoop het recht het abonnement te retourneren aan de ijsbaan. De aanschafkosten worden dan terugbetaald minus administratie kosten à € 15,00 die – indien relevant – vermeerderd worden met het aantal keren dat er met het abonnement is geschaatst à € 8,70 per keer.

Versie 1.11 d.d. 3 april 2024