Het baanreglement en de huisregels zijn opgesteld om voor iedereen het schaatsen en het bezoek aan de IJsbaan Haarlem leuk, inspirerend en zo veilig mogelijk te maken. Wij vragen je dan je ook aan de huisregels en het baanreglement te houden. Gewoon de in Nederland gangbare leef- en omgangsregels in acht nemen, dat maakt het leven voor iedereen tijdens het schaatsen en het verblijf langs de baan of in het complex wel zo prettig. 

Schaatser op de ijsbaan in Haarlem. De huisregels en het schaatsreglement zijn opgesteld om het schaatsen voor iedereen veilig en leuk te maken.

1. Algemene huisregels

 • Op het gehele complex geldt een rookverbod.
 • Plaats sporttassen in de rekken die hiervoor langs de baan staan of in de kleedkamers. Geen tassen in de entreehal of het restaurant plaatsen c.q. laten staan tijdens het schaatsen. 
 • Rommel in de afvalbakken gooien.
 • Fietsen in de fietsrekken voor het complex en bij de sporthal.
 • Instructies van het personeel opvolgen.
 • Het meebrengen van (huis)dieren in het complex is niet toegestaan.
 • Verkleden en/of je schaatsen aantrekken doe je in de kleedkamers, niet in de entreehal of in het restaurant van de ijsbaan.
 • Schaatsen onder invloed van drank of drugs is niet toegestaan.
 • Verbaal- en fysiekgeweld waaronder bedreiging of onbetamelijk gedrag wordt niet getolereerd.
 • Indien relevant: de IJsbaan Haarlem volgt de maatregelen en voorschriften van de de overheid op het gebied van veiligheid en volksgezondheid. De IJsbaan Haarlem houdt zich het recht voor deze toe te passen c.q. uit te voeren conform de instructie van overheidswege.

2. Baanreglement (regels op het ijs).

 • Tijdens het schaatsen is het dragen van handschoenen verplicht.
 • Nooit met schoenen het ijs van de 400meterbaan betreden, zonder toestemming van de directie.
 • Niet tegen de rijrichting inrijden op de 400meterbaan. De goede rijrichting is tegen de wijzers van de klok in.
 • Niet op de boarding zitten.
 • De binnenzijde van de 400meterbaan vrijhouden voor de hardrijders.
 • Uitrijden en rustig schaatsen aan de buitenzijde van de 400meterbaan (langs de boarding).
 • Tijdens de baanverzorging stilstaan aan de buitenzijde van de baan (langs de boarding).
 • De aanwijzingen van het personeel van de IJsbaan Haarlem opvolgen.
 • IJshockeysticks, pucks, rekjes, schaatskrukjes, stoelen, slees en andere schaatshulpen zijn niet toegestaan op de 400meterbaan.
 • Slees (sleetjes) zijn evenmin toegestaan op de 30x60meterbaan. Uitgezonderd van deze regel zijn para-ijshockeysledges (die door de gebruiker zelf voortbewogen worden met twee prikstokken).

Overtreding van de regels
Overtreding van de huisregels en/of het baanreglementen en/of onbetamelijk, ongewenst gedrag – waaronder, doch niet uitsluitend verbaal en fysiek geweld – kan leiden tot ontzegging van de toegang, uitsluiting van deelname aan activiteiten of inname van de verstrekte toegangspas c.q. het abonnement voor bepaalde of onbepaalde tijd, zonder dat de IJsbaan Haarlem verplicht is tot de teruggave van betaalde entree-,  abonnements- of andere gelden ofwel anderszins schadeplichtig wordt jegens de bezoeker. Bij onbetamelijk en/of agressief gedrag en/of fysiek geweld kan aangifte gedaan worden bij de politie.

Afwijking regels
De organisatie behoudt zich het recht voor om, indien de situatie erom vraagt en/of voorkomende gevallen, anders te besluiten dan in deze huisregels is weergegeven.

 • Aansprakelijkheid
 • De IJsbaan Haarlem is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan eigendommen van gebruikers en/of bezoekers van het complex.
 • Het betreden van het terrein, het gebruik van de faciliteiten en het schaatsen zijn voor eigen risico. IJs is een natuurprodukt. De kwaliteit van de ijsvloer is afhankelijk van weerinvloeden en het gebruik van het ijs door de schaatsers. De ijsbaan verzorgt het ijs volgens een schema. Desondanks kunnen door gebruik (schaatsen) altijd beschadigingen van de ijsvloer ontstaan, zoals scheuren en spleten. Schaatsers zijn zelf verantwoordelijk voor het signaleren en anticiperen op beschadigingen die (kunnen) ontstaan tijdens het schaatsen. Meld beschadigingen zo snel mogelijk bij de ijsmeesters.
 • De IJsbaan Haarlem is evenmin aansprakelijk voor enig letsel, veroorzaakt door derden, waaronder gebruikers en/of bezoekers van de IJsbaan Haarlem.  

Schaats veilig bescherm hoofd, handen en enkels!
De IJsbaan Haarlem adviseert met klem om tijdens het schaatsen een helm te dragen. Geen helm? Draag dan ten minste een (dikke) muts. Schaats niet met blote enkels en bescherm je enkels bij voorkeur met snijvaste enkelbeschermers. Klik hier voor een overzicht van de maatregelen die je zelf kunt nemen om het risico op blessures en letsel zo klein mogelijk te maken.

EHBO 
In geval van een ongeluk meld je dit zo snel mogelijk bij de ijsmeester. Maak hiervoor gebruik van de EHBO-telefoon op het middenterrein en langs de 400meterbaan (zie het letterteken “+” op de plattegrond hieronder). Hiermee roep je de ijsmeester op die dienst heeft. De ijsmeesters zijn EHBO bevoegd. Er zijn twee AED’s aanwezig (waarvan één in het restaurant). Zie de letter “A” op de onderstaande plattegrond voor de AED’s op de baan.

Nooduitgangen
Op de onderstaande plattegrond zijn de nooduitgangen aan gegeven met groene pijlen.

Plattegrond van de ijsbaan met daarop aangegeven de nooduitgangen, alsmede de locatie van de AED's en de EHBO-telefoons.

Versie: 15 juli 2022