Het zomerseizoen is begonnen

De ijsbaan heeft op 24 maart het schaatsseizoen 2023-2024 afgesloten. De IJsbaan Haarlem kan met voldoening en trots terugkijken om een mooi seizoen. De afgelopen zes maanden zijn in het kassasysteem 185.000 bezoeken aan de ijsbaan geregistreerd, waaronder 32.000 leerlingen die met school (basis-, voorgezet onderwijs of hoger onderwijs) zijn gekomen. De georganiseerde schaatssport is in deze aantallen niet meegenomen. Wij ramen het aantal bezoeken van de leden van de ijsclubs die komen trainen en/of wedstrijdrijden op de uren die de Baanvereniging (KNSB) van de ijsbaan huurt op zo’n 45.000. Daarmee komt het totale aantal bezoeken van schaatsers op zo’n 230.000.

In verband met de verbouwing van het middenterrein is nu nog niet bekend op welke datum de ijsbaan de deuren voor het komende seizoen (2024-2025) zal openen. Wij houden je via deze site en de nieuwsbrief op de hoogte.