De eerste betonmolen is gearriveerd

27 juni. De eerste betonmolen is vanmorgen bij de ijsbaan aangekomen. Met behulp van een betonpomp wordt via een lange leiding vandaag de bekisting langs de 30x60meterbaan volgestort. In een later stadium komt er nog een zijwand. Er onstaat dan een goot waarin volgend jaar de aan- en afvoerleidingen komen te liggen voor de ijsvloer op het middenterrein.