Betonijzer voor de fundering

24 juni. Met een Manitou-verreiker is vanmorgen het betonijzer voor de fundering van de nieuwe ijsvloer op de IJsbaan Haarlem naar binnen gereden. De lange staven zijn bestemd voor de draagbalken die dwars over het terrein op de funderingspalen komen te liggen. Hier op komen dan – te zijner tijd – de zogeheten kanaalplaten te liggen die de basis van de werkvloer vormen.