Boomkap bij de IJsbaan

In de zware storm van woensdag 5 juli zijn meerdere bomen bij de ijsbaan gesneuveld. Daarnaast regende het kleine en (zeer) grote takken op het fietspad langs de baan. De afgelopen jaren is bij iedere stevige storm wel een van de populieren lang de ijsbaan omgewaaid. Recentelijk is nog een van de bomen met een noodkap vergunning omgezaagd, aangezien het hart van de stam totaal verrot was. Daarmee vormden deze populieren bij storm een gevaar voor de fieters en de gebruikers van de ijsbaan. Vanmorgen is in opdracht van de gemeente Haarlem en Spaarnelanden, het bedrijf Kemp uit Schalkwijk bij Utrecht aan de slag gegaan om vier populieren bij de ijsbaan te kappen. Met uitzondering van één populier zijn nu alle bomen langs de koeltorens verwijderd. Het grote gat in het hart van de boom die voor de ingang van de ijsbaan stond, laat zien hoe groot het risico op omwaaien was en daarmee welk gevaar deze boom vormde.

Het mechanisch kappen van een populier bij de IJsbaan Haarlem
EEn grote tak van een populier wordt mechanisch afgezaagd bij de IJsbaan Haarlem
De laatste grote tak van een populier wordt afgezaagd bij de IJsbaan Haarlem.
Een groot gat in het hart van de populier bij de ingang van de ijsbaan die op 10 juli is gekapt.
Langs de ijsbaan zijn op 10 juli twee populieren verwijderd die een gevaar voor de veiligheid van de fietsers vormden.
De op 10 juli gekapte bomen langs het fietspad naast de IJsbaan Haarlem.