Geen categorie

IJsbaan Haarlem zoekt een penningmeester

Stichting Kunstijsbaan Kennemerland (hierna de SKK) heeft als doel om de bezoekers van de IJsbaan Haarlem in een sportieve, veilige en vriendelijke accommodatie te laten schaatsen. Daarnaast staat de SKK voor de opgave om de continuïteit van de ijsbaan voor de toekomst te waarborgen. In 1998 zijn de kantoren, entree, ruimte voor technische dienst en clubgebouw IJsclub Haarlem gerealiseerd. Dit is, naast de eigen bijdragen, mogelijk gemaakt door eenmalige bijdragen van de Gemeente Haarlem en de Provincie Noord-Holland. In 2004 uitbreiding van de ijsvloer met een onoverdekte ijsvloer op het middenterrein. 2006 realisering van de overkapping over de 400 m baan. In 2016 is de ijsvloer op het middenterrein ook overkapt. De baan trekt voornamelijk gebruikers uit Haarlem en de omliggende gemeenten.

De stichting exploiteert de baan zelfstandig en is financieel zeer gezond. De exploitatie wordt gedreven zonder overheidssubsidie. De IJsbaan Haarlem is er voor alle schaatsers. De SKK streeft naar een goede balans tussen de wensen van de georganiseerde sport en die van de recreatieve gebruikers van de baan. De IJsbaan Haarlem voert een actief beleid tot vergroting van sportparticipatie in de samenleving. Dit gebeurt proactief, zelfstandig en in samenwerking met derden. Voor de toekomst liggen er plannen voor ijsuitbreiding op het middenterrein, geheel overkappen en qua duurzaamheid de baan klaar maken voor de toekomst. Wij staan daarom voor grote investeringen.

Het bestuur bepaalt het beleid in al zijn facetten. De uitvoering ligt bij de directeur en een tiental medewerkers. Het bestuur bestaat uit personen die deels afkomstig zijn uit de georganiseerde schaatssport. Met het oog op een na te streven balans wordt het andere deel daarbuiten gezocht.

In verband met het vertrek van een van de bestuursleden zoekt het bestuur contact met kandidaten (m/v) voor de bestuursfunctie Penningmeester. De kandidaat dient een achtergrond te hebben vanuit de financiële discipline, in het bijzonder vanuit het perspectief van verslaglegging en controle. Ook dient de kandidaat bestuurlijke/management ervaring te hebben in een bedrijfsmatige omgeving. Affiniteit met sport is prettig, maar niet noodzakelijk.

Inlichtingen worden u gaarne verstrekt door de voorzitter, R.H. (Robert) Bloemers en de secretaris J.M. (Cora) Hulsebosch. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer Rob Kleefman, directeur van de IJsbaan Haarlem: 023 525 4000 of r.kleefman@ijsbaanhaarlem.nl

Haarlem, 4 november 2020